LiFePO4 Battery

【ใหม่】พลังภูมิปัญญาของการไฟฟ้าตะวันออกกลาง 2019

เผยเเพร่โดย BSLBAT 25 ก.พ. 2562

【ใหม่】พลังภูมิปัญญาของการไฟฟ้าตะวันออกกลาง 2019

ตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 7 มีนาคม Wisdom Power จะเข้าร่วมงาน Middle East Electricity ซึ่งเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางสำหรับผู้ประกอบการที่ทำงานด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้า การผลิต การส่งผ่าน และการจำหน่ายพลังงาน แสงสว่าง และอิเล็กทรอนิกส์งานนี้จะจัดขึ้นในดูไบที่ World Trade Center และจะเป็นสถานที่ในการพัฒนาโอกาสในการเติบโตใหม่ๆ พบปะลูกค้าในตะวันออกกลางตลอดจนผู้ซื้อและผู้เชี่ยวชาญจากกว่า 120 ประเทศWisdom Power จะจัดแสดงในพื้นที่พิเศษ และจะจัดแสดงผลิตภัณฑ์ BP และ BPD ทั้งคู่ที่มีเทคโนโลยี AGM เหมาะสำหรับพลังงานสำรอง ระบบรักษาความปลอดภัย UPS และโทรคมนาคมนอกจากนี้ Wisdom Power ยังพัฒนาและผลิตซีรีส์ขั้นสูง “BSLBATT” (แบตเตอรี่ลิเธียมโซลูชั่นที่ดีที่สุด)แบตเตอรี่ลิเธียมนำเสนอเทคโนโลยีล้ำสมัย ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต - เคมีลิเธียมที่ปลอดภัยและแข็งแกร่งที่สุด ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่แตกต่างกัน ตั้งแต่สาธารณูปโภคไปจนถึงน้ำมันและก๊าซ จาก UPS ไปจนถึงโทรคมนาคม...